Úvodní stránka Historie Lukavce Fotogalerie Lukavecké zvyky Lukavec na mapě Lukavecké i okolní památky Příroda Kapličky v okolí
O Lukavci v médiích Záliby a tradice Lukavjáků Státní správa a samospráva Lukavec a sportování Veřejné prostory *Vědomostní kvíz*
4x Lukavec v ČR Tip na výlet Zájmové spolky Společenské akce Ankety a chat Návštěvní kniha Přehled akcí v Lukavci Kniha novinek

 

Kostel sv. Jana Křtitele ¦ Pomník obětem 1. a 2. sv. války ¦ Pomník osvobození ¦ Kamenná mohyla ¦ Pivovar
Obecná škola ¦ Nedokončená železniční trať ¦ Větrný mlýn ¦ Vodní mlýny v Lukavci a okolí ¦ Fojtství ¦ Kravín a vepřín ¦ Památná místa

 

Nedokončená železniční trať

Webové stránky věnované trati
(autor Michal Petr)

Železniční trať I.

Železniční trať II.

"Kudy by vedla..."

Nedokončená železniční trať na mapě

Úsek z Březové přes Leskovec do Lukavce

Přednáška o nedokončené železniční trati

Přednáška k nedokončené železniční trati
(článek ze zpravodaje)

"Tunel" u památníku osvobození.

"Tunel" u památníku osvobození.

"Tunel" u památníku osvobození.

Nedostavěná železniční trať
na ČRo Ostrava v pořadu "Křížem krajem" (mp3)
(web)

Jednalo se opravdu o monstrózní plán. Měla to být spojnice tehdejšího Pruska (tratí Opava - Ratiboř) s Uherskem.

Vlastníkem byla MSCB (do té doby vlastnící trať Olomouc - Opava). Trať měla vést z Opavy přes Hradec nad Moravicí, Bohučovice, Skřipov, Lukavec a Fulnek, dále přes Suchdol nad Odrou, Nový Jičín, Valašské Meziříčí a Vsetín až k Vlárskému Průsmyku.

Celková délka trati měla být 129 km a největší stoupání 1:60 (asi 16 %o), což je vzhledem k trasování tratě opravdu obdivuhodné.

Stavba začala v červnu roku 1873 a zastavena byla kvůli krachu na vídeňské burze 15. ledna 1874. Za toho půl roku toho ale stihli opravdu hodně. Na území Slezska (tehdy v úseku Opava - Fulnek bylo postaveno celé těleso trati a ve Fulneku (na katastru obce Děrné) se dokonce začala stavět staniční budova. Části tělesa trati se později použily na jiné tratě (např. Suchdol nad O. - Fulnek apod.)

Do dnešních dnů je zřetelný násep nad silnicí z Branky do Chvalíkovic a dále od Skřipova skrytý v lese skoro až do Fulneka.

Dochovaly se dokonce dva propustky a to za střelnicí v Chvalíkovicích a v lese mezi Chvalíkovicemi a Vršovicemi.

(Zdroj: ozk.webzdarma.cz/tip.htm)

"Tunel" u čundrácké chaty.

"Tunel" u čundrácké chaty.

nahoru

Úsek z Březové přes Leskovec do Lukavce

Stejnou cestou, jakou teče Gručovka, měla vést železniční trať z Opavy přes Lukavec do Trenčína.

Následující fotografie ukazují úsek z lesa u Březové přes Leskovec do Lukavce.

Zbytek náspu mezi stromy. Na náspu. Zbytky tratě nedaleko za Leskovcem.

Zářez tratě ve svahu před Lukavcem. Propustek (místními běžně nazývaný tunel) před Lukavcem nedaleko památníku padlým. Pozůstatky pilíře nedokončeného mostu I.

Pozůstatky pilíře nedokončeného mostu II. Pozůstatky pilíře nedokončeného mostu III. Kopec Kobylice.

nahoru

Přednáška o nedokončené trati Opava - Trenčín úsek Opava - Fulnek

Pozvánka na přednášku k nedostavěné
žel. trati Opava - Fulnek (přes Lukavec)

Zážitky pana Lelka

Dne 14. března 2008 v 17:30 se v Městském kulturním centru ve Fulneku konala přednáška na téma Nedokončená železniční trať Opava - Fulnek 1873 - 1874. Přednáška byla zorganizována na popud pana Stanislava Šmeidlera, jehož pozvání přijal Mgr. Michal Petr, který se touto problematikou zabýval při zpracovávání diplomové práce. Výklad byl proveden pomocí prezentace v PowerPointu obohaceným řadou fotografií. Po zodpovězení dotazů týkajících se tématu, se slova ujal pán z obecenstva a po malé přestávce byly panem Lelkem promítnuty diapozitivy o výletu party nadšenců, kteří si trať prošli v roce 1998.

Přednášky se zúčastnila řada občanů z Fulneku, Děrného, Lukavce a dalších okolních obcí. Posluchači si mohli prohlédnou průběh trati na starých mapách, které byly rozloženy přímo v sále, kde přednáška probíhala. Sesbíráním materiálů, vytvořením webových stránek a přednášením občanům znovu ožívá nedokončená trať, která měla mj. vést Lukavcem, za to patří panu Michalu Petrovi velké poděkování!

Slova se ujal pán z obecenstva


nahoru

Přednáška k nedostavěné železniční trati Opava-Fulnek - to tu ještě nebylo

Málokterá beseda se setká s takovým zájmem, s jakým se setkala ta, která proběhla v pátek 14. března 2008 od 17.30 h. v Městském kulturním centru ve Fulneku.

Do sedmdesátých let 19. století, kdy stavba trati probíhala, se spolu s přednášejícím Mgr. Michalem Petrem z Opavy přeneslo na 140 účastníků této besedy.Plánovaná trať měla vést z Opavy přes Hradec nad Moravicí do Branky, dále na Bohučovice a kolem Skřípova přes Leskovec do Lukavce a pod Děrným až do Fulneku. Dále měla trať pokračovat přes Suchdol nad Odrou a Nový Jičín až do Trenčína.

Na přípravě trati se začalo pracovat po roce 1866 a v květnu 1873 byly zahájeny stavební práce, které byly ukončeny již v polovině ledna roku 1874. Na stavbě trati se podílelo cca 1400 italských dělníků. Nejvíce se pracovalo na úseku Opava–Fulnek, kde jsou dodnes patrny pozůstatky mnoha náspů, záseků a propustků. Byla postavena dokonce i hrubá stavba nádražní budovy, která byla umístěna na východ od fulneckého hřbitova (ten vznikl až po roce 1900).

Proč stavba nebyla dokončena? Na vině byl nedostatečný kapitál, chybné hospodaření vlády, přemrštěné podnikatelské vize a další aspekty. Stavba byla proto opuštěna a už nikdy nebyla dokončena.

Přednášku doplnil Mgr. Michal Petr promítáním záběrů z nedostavěné tratě a ofocenými mapami z vídeňského archivu, ve kterém se nachází nejvíce materiálů týkajících se celé akce.

Na závěr přednášky vystoupil se svými postřehy a doplněním i pan Zdeněk Melík z Ostravy, který je členem Klubu kolejové dopravy z Ostravy.

Pro ty, kteří zůstali i po skončení oficiální části, promítl Ing. Petr Lelek diapozitivy z roku 1998, kdy spolu s partou nadšenců procházeli pravděpodobnou trasou železnice.

Co říct na závěr? Za tak zdařilou akci lze jen poděkovat, ať už pracovníkům Městského kulturního centra ve Fulneku, tak přednášejícímu Mgr. Michalu Petrovi, který si tuto problematiku vybral jako téma své diplomové práce (bližší informace na www.nedostavenatrat.estranky.cz), a především panu Stanislavu Šmeidlerovi, u kterého celý nápad vznikl.

Stanislav Šmeidler, Danuše Goldová

(Zdroj: Fulnecký zpravodaj, č. 4, duben 2008)

nahoru