Úvodní stránka Historie Lukavce Fotogalerie Lukavecké zvyky Lukavec na mapě Lukavecké i okolní památky Příroda Kapličky v okolí
O Lukavci v médiích Záliby a tradice Lukavjáků Státní správa a samospráva Lukavec a sportování Veřejné prostory *Vědomostní kvíz*
4x Lukavec v ČR Tip na výlet Zájmové spolky Společenské akce Ankety a chat Návštěvní kniha Přehled akcí v Lukavci Kniha novinek

 

Kostel sv. Jana Křtitele ¦ Pomník obětem 1. a 2. sv. války ¦ Pomník osvobození ¦ Kamenná mohyla ¦ Pivovar
Obecná škola ¦ Nedokončená železniční trať ¦ Větrný mlýn ¦ Vodní mlýny v Lukavci a okolí ¦ Fojtství ¦ Kravín a vepřín ¦ Památná místa

 

Budova bývalé obecné školy

Jak probíhal školní rok v letech 1935 - 1936

starší fotky

Budova školy v Lukavci stojí 116 let

Lukavecká býv. obecná škola se prodává

Škola v současnosti.

Historie školní výuky v Lukaci sahá až k reformám císařovny Marie Terezie. Přesto existují doklady, že zde výuka probíhala už dříve - v matrice zemřelých se v zápise z 20. března 1709 uvádí, že byl v Lukavci pohřben Martinus Brussman Ludirector - tedy učitel ve věku 75 let.

Podle kroniky mělo za císařovny Marie Terezie vyučování probíhat dvakrát týdně na různých místech v obci, protože obec nezřídila školní budovu. Tehdy se vyučovalo náboženství, čtení a krasopis.

Školní výuka na stabilním místě má své počátky na začátku 19. století v budově č. p. 83. V roce 1888 se uvádí výnosem c. k. zemského školní rady, že je škola příliš malá a doporučuje se místo přestavby stávající budovy č. p. 83 postavit dle možnosti obce na vhodném místě novou, zákonným nařízením vyhovující školní budovu. Z původní školní budovy na č. p. 83 byla později hospoda, kuželna, následně obchod. V současné době je zde rodinný dům.

Se stavbou nové školní budovy na parcele č. 259 a 260 původního majitele Josefa Brosche č. p. 11 se začalo 6. května 1895 kopáním základů a 20. května byl položen základní kámen. Při této příležitosti byl pořízen a uložen dokument o historii obce. Protože bylo dobré počasí, byla stavba už v červenci pod střechou. Budova byla dokončena 20. června 1896 a o týden později zkolaudována. K 1. srpnu 1896 pak byla úředně schválena k výuce. Vyučování začalo řádně 1. září 1896. Celkové náklady na výstavbu školy z původních 9200 zl. nakonec činily 10896 zlatých.

V roce 1926 proběhla oprava zdi u školní zahrady, z části byl postaven nový plot, také došlo k zavedení hromosvodu. Zajímavou událostí pro celou obec bylo zřízení radiostanice ve škole, které proběhlo 24. června 1926 - "Zájem u dětí i občanů byl obrovský. Děti sledovaly s neutuchajícím zájmem zprávy z různých míst a samy často docházely, aby si poslechly různý program." V listopadu 1931 byla ve škole Moravskoslezskými elektrárnami provedena instalace elektrického osvětlení.

Při osvobozování byla škola, jako jedna z mála budov v obci, silně poškozena a nad dvřemi hlavního vchodu byl dlouho zachovaný granát/mina z minometu. Po válce byla opět obnovena výuka, která však trvala do roku 1978. Příčinou ukončení vyučování v Lukavci byl klesající počet žáků a neúnosné provozní náklady.

Pro školní budovu se hledalo uplatnění. Po jistou dobu sloužila i jako depozitář archivu, zdravotnická poradna pro děti, skautská klubova a byt pro učitelku/ředitelku mateřské školy. Uvažovalo se dokonce o penzionu v souvislosti se sjezdovkou. Nakonec byla školní budova rozhodnutím zastupitelstva města Fulneku prodána do soukromých rukou (kupní smlouva ze dne 28. června 2004).

(Zdroj: O našem Lukavci, Jan a Radmila Hadaščokovi)

 

 

nahoru