Úvodní stránka Historie Lukavce Fotogalerie Lukavecké zvyky Lukavec na mapě Lukavecké i okolní památky Příroda Kapličky v okolí
O Lukavci v médiích Záliby a tradice Lukavjáků Státní správa a samospráva Lukavec a sportování Veřejné prostory *Vědomostní kvíz*
4x Lukavec v ČR Tip na výlet Zájmové spolky Společenské akce Ankety a chat Návštěvní kniha Přehled akcí v Lukavci Kniha novinek

 

¦ Rozhledna Šance v Jakubčovicích na Opavsku ¦ Zámek v Kuníně ¦ Kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa ve Fulneku ¦
¦
Zřícenina hradu Vikštejn ¦ Rozhledna Bílov ¦ Den otevřených dveří na přehradách ¦ Větrný mlýn ¦ Památník II. sv. války v Hrabyni ¦ Vojenský újezd Libavá ¦ Malý svět techniky U6

 

 

Malý svět techniky v prostoru U6 Dolních Vítkovic


Informace o prohlídkách v U6 - otevírací doba, vstupné

Další možnosti prohlídek - Gong, Landek, Dolní oblast Vítkovic


Malý svět techniky je vybudovaný v jedné z budov v areálu vysokých pecí Vítkovických železáren. V tomto prostoru nazvaném U6 (neboli VI. energetická ústředna v Dolní oblasti Vítkovic), na Vás čeká zhruba stovka exponátů, které si můžete sami vyzkoušet (různé druhy jeřábů, přikládání do kamen, sestup do ponorky Nautilus a její vnitřní vybavení, poznávání druhů látek po hmatu, zkoumání kamenů/vláken pod mikroskopem, řízení lokomotivy, traktoru, favorita, autobusu, výroba elektřiny při šlapání na rotopedu pro následné spuštění předem vybrané písničky, ...). Jedná se o vynálezy vědy a techniky za posledních dvě stě let. Vše v atmosféře vědecko-fantastických knih Julese Verna, jehož datum narození (1828) je identické s rokem zrodu Vítkovických závodů.

Scénář výstavy vkusně využívá díla Julese Verna, která se zde stávají synonymem pro určitá období vývoje techniky průmyslu. Rozdělují výstavu do logických celků podle známých knih „Cesta do středu země“, „Ocelové město“, "Cesta kolem světa za 80 dní“, „Robur dobyvatel“, „Pán světa“ „Ze země na měsíc“, „Plující město“ a „Zmatek nad zmatek“.

Malý svět techniky není muzeem ale spíše poučnou hernou, kde se můžete nenásilně vzdělávat zábavnou formou, aniž byste si toho vlastně všimli.

Po prohlídce, která může trvat i 2 hodiny je možnost občerstvení včetně oběda u Julese Verna.

Dopravní spojení:
Ruská 2993, 706 02 Ostrava - Vítkovice
tramvaj 1, 2, 6, 10 (zastávka "Vítkovice vysoké pece")

(Zdroj: http://www.dolnioblastvitkovice.cz/default/file/download/id/16083/inline/1 ,
http://www.dolnioblastvitkovice.cz/36/cs/node/2667 + vlastní úpravy, sepsáno 14. srpna 2013)

nahoru

 

Výletní trasy za technikou po Moravskoslezském kraji

 

  Areál vodního mlýna Wesselsky  

Kosárna v Karlovicích

Důl Michal

  Pivovar Radegast

  Úzkokolejná dráha Třemešná-Osoblaha

  Technické muzeum Tatra

     Pěchotní srub MO-S5 "Na Trati" u Bohumína

Dolní oblast Vítkovice  

 Landek Park        

 Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

    Hasičské muzeum města Ostravy

   Vagonářské muzeum

nahoru

Zámek v Bílovci

Stránky věnované zámku v Bílovci

Reportáž o nově oživeném zámku - video

V roce 2010 vzniklo občanské sdružení Kuratorium zámku Bílovec, které sdružuje zájemce o historii a především o zlepšení neutěšeného stavu zámku.

Sdružení usiluje, aby se zámek v  Bílovci  stal známým centrem kulturního dění nejen regionálního významu. Budou  zde probíhat tradiční akce jako:

  • noční prohlídky, běžné prohlídky s průvodcem
  • tématické expozice zámeckého muzea
  • dny prezentace zámku Bílovec 
  • divadelní představení, koncerty, vystoupení šermířů, přednášky předních odborníků
  • zámecké kino

Otevírací doba zámku:

V květnu bude zámek otevřen: sobota a neděle od 11´00 do 16´00

(Zdroj: www.zamekbilovec.estranky.cz)


nahoru

Vojenský újezd Libavá - Stará Voda srovnána se zemí

Toulavá kamera o Staré Vodě včetně reportáže

2010

Královská studánka, 2010

Vojenský újezd Libavá je uzavřený prostor, kde se odehrávají vojenská cvičení našich i zahraničních armád. Díky pochopení české armády jsou ale některé jeho okrajové části o víkendech zpřístupněny pro veřejnost. Jedním z takových míst je dnes již neexistující vesnice Stará Voda.

Stará Voda bývala kdysi kvetoucí obcí, jejíž součástí nebyl jen kostel, ale také klášter s kolejí, studánka s kaplí a pochopitelně domy, statky apod.. To vše je již minulostí. Klášter s kolejí již neexistuje, kostel byl značně poškozen, v lodi kostela byla vytrhána dlažba, zničena krypta pohřbených řeholníků. Co nezničily ruce příslušníků československé armády, to se podařilo jejich následníkům - sovětské vojenské posádce, která zde sídlila po roce 1968. Dnes okolí kostela milostivě zakryly mohutné keře a stromy. Nikdo by zde nehledal kdysi malebnou obec. Klášter byl 4. 5. 1945 v rámci posledních bojů druhé světové války dělostřeleckou palbou vypálen. K jeho původně plánované obnově nedošlo, zejména poté, co bylo rozhodnuto o vojenském prostoru v okolí Města Libavé.

Pokračujeme-li po cestě za kostelem, tak asi po 5 minutách dojdeme k prameni léčivé vody, který se jmenuje "Královská studánka", která byla nedávno obnovena.

Každoročně 1. května je zpřístupněn jinak celoročně uzavřený výcvikový prostor Libavá prostřednictvím cyklo-turistické akce nazvané "Bílý kámen". V roce 2010 se konal XVII. ročník. V tento den jsou vstupy do vojenského újezdu zpřístupněny jen z určitých míst, v určitou hodinu s platným občanským průkazem (na základě jeho předložení obdržíte něco jako vstupenku). Areál je nutné opustit do určité hodiny. Konkrétní informace jsou uvedeny na: http://www.akcebilykamen.cz/

(Zdroj: http://www.budisov.eu/poutni-misto-stara-voda/d-1206/p1=1248, http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=2434)

nahoru

Památník II. sv. války v Hrabyni

Otevírací doba a vstupné

Článek o znovuotevřeníse památníku

Obří památník v Hrabyni se po letech oprav otevírá veřejnosti

Zdroj: http://opavsky.denik.cz/multimedia/galerie/1166828.html?section=1,2

29.4.2009 došlo k znovuotevření památníku II. světové války v Hrabyni. V památníku naleznete novou poutavou expozici obohacenou audiovizuální technikou. Expozice umožní návštěvníkovi vcítit se do situace obyvatel postižených válkou, ale i vojáků. To dokresluje atmosféra památníku podkreslená zvukovými efekty. Jednotlivé vystavené předměty mají svůj vlastní příběh - holínky z psí kůže, které pomáhaly přežít krutou zimu u Stalingradu, vybavení hrabyňských domácností, poslední dopis vojáka rodičům, polní kamínka, kterými si vojáci topili v zákopech a mnoho dalších předmětů.

nahoru

Větrný mlýn na Nových Dvorech

Větrný mlýn

Kousek nad Lukavcem v sousedních Nových Dvorech stojí uprostřed polí dřevěný větrný mlýn. Prohlédnout si jej můžete i vevnitř a to v každném ročním období a každý den v týdnu. Klíče jsou zdarma k zapůjčení u pana Sommera (Nové Dvory 177), který nedaleko mlýna bydlí.

nahoru

Den otevřených dveří na přehradách 1. jarní sobota - SLEZSKÁ HARTA

Stránky Povodí Odry s. p.

Den otevřených dveří 2008

Slezská Harta na mapě

Pohled na odběrný objekt

Výstup z vodní elektrárny

U příležitosti Světového dne vody pořádá státní podnik Povodí Odry již tradiční Den otevřených dveří na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Morávka a Žermanice (přehrada Šance je pro veřejnost uzavřena), na rybném hospodářství Kružberk a Žermanice a také na vodohospodářském dispečinku a laboratořích v Ostravě, ul. Varenská 49. Den otevřených dveří probíhá vždy koncem měsíce března. Podnik si vyhrazuje právo, zrušit Den otevřených dveří v případě vyhlášení povodňové aktivity.

(Zdroj: http://www.povodiodry.cz)

Vstup do prostor, které nejsou obvykle veřejně přístupné, je zdarma. Den otevřených dveří se konal v minulých letech a určitě se bude konat i příští roky.

Uvnitř odběrného objektu Vodní elektrárnaUvnitř štoly

nahoru

Rozhledna Bílov

Otevírací doba a vstupné

Rozhledna Bílov na www

Před více než půl stoletím byla zbořena dřevěná rozhledna, která stála v obci Bílov. Po více než 50-ti letech usilování bílovských občanů se tato dominanta vrátila do obce Bílov vybudováním rozhledny na vysílači firmy T-Mobile a. s., která je investorem celé výstavby. Za pomocí firmy T-Mobile a. s. se obec Bílov řadí mezi málo míst severní Moravy, které se mohou kochat výhledem do širokého okolí.

Předmětem zpracování tohoto projektu byla základnová stanice veřejné radiotelefonní sítě. Základnová stanice je tvořena železobetonovou věží pro nesení přenosových zařízení operátora sítě mobilních telefonů o výšce 62,50 m nad terénem, na které je ve výšce 26,25 m umístěna vyhlídková plošina rozhledny . Věž je založena na železobetonové patce. Na vyhlídkovou plošinu je výstup venkovním ocelovým schodištěm se 137 schody.

Z rozhledny lze dohlédnout na okolní města Studénku, Ostravu, Bílovec, Fulnek, Nový Jičín, Štramberk, Kopřivnice a Hukvaldy. Rozhled také lemují pohledy na okolní hory, jako třeba pohoří Beskyd (Lysá Hora, Radhošť, Pustevny), Podbeskydí ( Smrk), rozhledna na Bílé hoře, Javorníky (Velký Javorník, Kelčský Javorník), Nízký Jeseník, nebo taky Svinec či Starý Jičín.

nahoru

Zřícenina hradu Vikštejn

Do Vítkova-Podhradí na Vikštejn (mapa)

Vikštejn na www

Fotogalerie hradu Vikštejn

zřícenina hradu Vikštejn

zřícenina hradu Vikštejn

Zřícenina hradu Vikštejn se nachází nad údolím řeky Moravice v obci Vítkov-Podhradí (nad esovitými zatáčkami). Přesnější umístění je vyznačeno na mapě (1. odkaz v levé části). Parkování je možné u kapličky, kde je také umístěn rozcestník. Po asi 300 m dlouhé značené cestě se dostanete k samotné zřícenině. Jsou zde zachovány rozsáhlé zdi s okenními otvory, několik podzemních místností a také je zde přístupná rozhledna s výhledem na údolí.

"Hrad vznikl asi v polovině 13. století a jméno dostal podle svého zakladatelé Vítka z Kravař. Hrad sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Roku 1648 slezský zemský velitel Gonzaga nechal hrad vyhodit do povětří. Roku 1657 byl hrad opraven Vilémem Alexandrem Oderským z Lidéřova. V letech 1774 - 1776 byl v Dubové postaven zámek a hrad byl ponechán svému osudu, zpustl a změnil se ve zříceninu."

(Zdroj:http://www.hrady.cz/index.php?OID=320)

nahoru

Kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa ve Fulneku

Otevírací doba

Další informace o klášteru

Stálá expozice z dějin kapucínského kláštera

Kostel před rekonstrukcí

Krásně opravený kostel sv. Josefa

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa je výjimečným komplexem řádového barokního stavitelství na severní Moravě. Na rozdíl od ostatních klášterních komplexů kapucínů situovaných uvnitř měst je klášter ve Fulneku netypicky umístěn jako dominantní stavba na návrší vytvářející kompoziční protiváhu zámku.

Vlastnictví kostela svatého Josefa ve Fulneku přešlo spolu s Kapucínským klášterem v roce 2003 z Okresního úřadu v Novém Jičíně na Moravskoslezský kraj. Obě významné nemovité kulturní památky byly ve značně zdevastovaném stavu. Celý areál byl zařazen mezi nejohroženější památky v České republice.

Celkově vynaložené náklady na obnovu areálu v letech 2003 - 2006 přesáhly částku 36 mil. Kč. V první etapě obnovy kláštera byl v rámci projektu "Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku" kostel opraven a jeho restaurovaný interiér bude sloužit jako působivý víceúčelový sál k instalaci muzejních i výtvarných výstav, jako koncertní, divadelní či kongresový sál.

(Zdroj textu i foto: http://kultura.novy-jicin.cz/muzeum/mista_akce.php?id_mista=137)

nahoru

Zámek v Kuníně

Návštěvní doba a vstupné

Další informace o zámku v Kuníně

Nejrychlejší trasa přes Fulnek na zámek v Kuníně

Kunínský zámek

Zámek Kunín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Pro hrabata z Harrachu jej v letech 1726 - 1734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt. Největšího rozkvětu se zámek dočkal na přelomu 18. a 19. století za osvícené majitelky Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené z Harrach-Hohenemsu, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Jeho nejznámějším žákem byl pozdější Otec národa a velký český historik František Palacký.
Zdevastovaný zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vracejí původní zámecké sbírky.

(Zdroj: http://zamek.kunin.cz)

nahoru

Rozhledna Šance v Jakubčovicích na Opavsku

Další informace o rozhledně Šance

Rozhledna Šance na mapě

Rozhledna Šance s vojenskými obrannými šancemi

Návštěvní doba:
Rozhledna je otevřena od 1. dubna do 30. září ve dnech pracovního volna od 11:00 do 17:00 hodin. Jinak možno návštěvu domluvit na telefonu 553 782 047

Dřevěná rozhledna na čtyřech kamenných pilotech byla zpřístupněna veřejnosti v roce 2005. Nápadem postavit rozhlednu v tomto regionu se hradecká radnice zabývala již od roku 2003. Vhodných míst pro stavbu bylo více, ale jen z Jakubčovic jsou vidět zároveň Beskydy a Jeseníky, což o místě nové věže rozhodlo. Výška věže činí 15,5 metrů a pro návštěvníky byla slavnostně otevřena v pátek 29. dubna 2005, v den 60-ti letého výročí osvobození Jakobčovic a konce 2. sv. války. Věž byla pojmenována Šance podle nedalekých vojenských obranných šancí z 18. století.

Kruhový rozhled na Opavsko, Jeseníky a Beskydy se nabízí po zdolání 61 schodů z výšky 13 metrů. Věž je v majetku města Hradec nad Moravicí, které ji zároveň provozuje.

(Zdroj: http://rozhledny.webzdarma.cz/sance.htm)

nahoru