Úvodní stránka Historie Lukavce Fotogalerie Lukavecké zvyky Lukavec na mapě Lukavecké i okolní památky Příroda Kapličky v okolí
O Lukavci v médiích Záliby a tradice Lukavjáků Státní správa a samospráva Lukavec a sportování Veřejné prostory *Vědomostní kvíz*
4x Lukavec v ČR Tip na výlet Zájmové spolky Společenské akce Ankety a chat Návštěvní kniha Přehled akcí v Lukavci Kniha novinek

 

Historie Lukavce ¦ Než začnete kroniky číst ¦ Státní okresní archiv Nový Jičín ¦ Pamětní knihy obce Lukavec

 

Památní kniha školy v Lukavci (1913 - 1937)

Veřejná knihovna a čítárna (záznam z roku 1913)

"Veřejnou knihovnu a čítárnu založili o vánocích 1913 členové místního učitelského sboru značným nákladem, jednak, aby povznesli úroveň vzdělání obyvatelstva, jednak aby účinně čelili karbanu a alkoholismu, který nejen obec, ale i okolí moralně a hmotně ničí. Průměrně vypije se v obci přes 200 hl kořalky ročně. Následky pak chudoba, degenerace. Alkoholikům o vánocích prodány dva statky. Rodiny octly se úplně na mizině."

Kostel (záznam z roku 1916)

"Dne 7. února 1916 sundán byl z kostela z malé věže zvon ve váze 16 kg a věnován na válečné účely. Zvon sňal starosta obce Josef Pater a radní František Sokol č. 55. Z farnosti fulnecké věnováno 5 zvonů, ze Štachovic i nová měděná střecha z kostela. O činnost občanů lukavských v době válečné uveřejněn byl ve všech slezských listech článek, který pro věčnou památku vedle umisťujeme!"

"Sokol" (záznam z roku 1921)

"Dne 1. září založil správce školy Tichopad s učitelem Janoškem odbočku "Sokola" v Lukavci. Na poprvé přihlásilo se 30 členů. V neděli 11. září 1921 uspořádala moravsko-slezská župa sokolská zájezd na Fulnecko. V Lukavci zdrželi se čtyři hodiny."

Zřízení mateřské školky (záznam z roku 1937 - 1938)

"Správce školy zažádal, na podkladě daných informací Ústřed. Mat. Školství v Praze o zřízení školky v naší obci. Dle usnesení obce, je ochotna za svolení míst. škol. rady věnovati zdarma místnosti v obecné škole. Tyto místnosti upraví obec na svůj náklad. Rovněž věnuje se otop a světlo Správci školy K. Jarošovi bylo v Praze při osobní intervenci přislíbeno její zřízení."

nahoru